Wisdom TEMPflaska Styrka/grå

Stryrka

·         Algizrunan

·         Text från Magdalenas farfars mor Hilda Lundkvist (lärarinna i Norrbotten)

·         Uddeholmsbolagets gamla logotype. År 1878 sattes den första masugnen igång i järnverket vid Hagforsen, Hagfors där Annika är född och uppvuxen

·         Korslagda hammare från Kumla stadsvapen. Niclas födelseort

·         Drake som Magdalenas son Wilmer har tecknat

·         Sveriges längsta stenvalvsbro (168 m) från Värmlands residensstad Karlstad. Invigdes av Gustav IV Adolf år 1797

·         Älg

·         Laurinska Huset på Mariaberget, Södermalm i Stockholm. På Mariaberget har Niclas tidigare bott

·         Citat från Abba “The winner takes it all”

·         I bakgrunden en karta över Uppsala där Magdalena är född och uppvuxen

·         Alfred Nobel var en svensk kemist och ingenjör som uppfann dynamiten. Han föddes 21 oktober 1833 i Stockholm och avled 10 december 1896 i San Remo, Italien I sitt testamente begärde han att hans förmögenhet skulle användas för att skapa ett antal priser som skulle delas ut till de som ”ger den största nyttan för mänskligheten”. Sedan år 1901 så delas det världsberömda Nobelpriset ut på årsdagen av Alfred Nobels död den 10 december varje år

·         Hagfors, fotografi från ett av de gamla loken som trafikerade nklj-banan (Nordmark-Klarälvdalens järnvägar). En smalspårig järnväg som invigdes 1880. Den byggdes och drevs av Uddeholmsbolaget

·         Granit från Figeholm, Östkusten (hela bakgrunden). Mångårig semesterort för Magdalena

·         Små blad med inspiration från Järvafältets naturreservat i Stockholm

·         Kompassros (vägvisare/riktning)